Matematikçi...
08 07 2014

2014 TEOG sonuçları açıklandı

Sınav sonuçları, ‘http://teog2014.meb.gov.tr/’ adresinden, TC Kimlik numarası ve doğum tarihi yazılarak öğrenilebiliyor. 28-29 Kasım’da yapılan Temel eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı’nda itiraz edilen 4 soru iptal edilerek, puanlar yeniden hesaplandı. Devamı

07 07 2014

2013-2014 Öğretim Yılı Mesleki-Seminer Çalışmaları

Eğitim ve Öğretimde Etik http://s3.dosya.tc/server24/plXQdA/egitimetik.ppt.html  Proje Hazırlama Teknikleri http://s3.dosya.tc/server24/1SQEP4/projehazrlamateknikleri.zip.html Sınıfta Lider Olarak Öğretmen http://s3.dosya.tc/server24/plXQdA/eitimliderliivesnftaliderolarakretmen.rar.html  Erasmus + ve K2 projeleri http://s3.dosya.tc/server24/u4BhGW/07104042_erasmusk2projetantm.pptx.html  Dezavantajlı Çocuklar ve Ailelerine Yönelik Yapılacak Çalışmalar http://s3.dosya.tc/server24/qYjJkW/dezavantajlocuklarhaziranseminer12-13.doc.html  Jigsaw Tekniği(işbirlikçi öğrenme) http://s3.dosya.tc/server24/plXQdA/i_birlik_jigsaw_tekni_itekinsenturker.rar.html  Zümre Öğretmenler Kurulu Görevleri ve Çalışmaları http://s3.dosya.tc/server24/fSf1qj/zmreretmenlerkurulugrevvealimalri.zip.html  İngilizce Öğretiminde Dramanın Önemi http://s3.dosya.tc/server24/mfRXEj/ingilizcogretimdedramaetkinliklerisem.rar.html  İletişim Becerileri http://s3.dosya.tc/server24/plXQdA/iletisimbecerileri.ppt.html  Özgün Ders Materyali Geliştirme http://s3.dosya.tc/server24/1SQEP4/zgnmateryalgeltrme.zip.html  Aile İçi İletişim Sorunları http://s3.dosya.tc/server24/u4BhGW/AILE-ICI-ILETISIM.zip.html  Şube Öğretmenler Kurulu Görevleri ve Çalışmaları http://s3.dosya.tc/server24/fSf1qj/__k.ppt.html  Eğitimde Yaratıcı Drama ve Rol Oynama http://s3.dosya.tc/server24/mfRXEj/roloynamaveyaraticidrama.zip.html  Destek Eğitim Sınıfları http://s3.dosya.tc/server24/plXQdA/Destek-Egitim-Odasi-Sunu.ppt.html  Kaynaştırma Eğitimi Uygulamaları http://s3.dosya.tc/server24/mfRXEj/ozelegitim.ppt.html  Öğretmen Öğrenci İlişkisi http://s3.dosya.tc/server24/mfRXEj/ogretmenogrenci.ppt.html  Değişen Okul Rolleri... Devamı

10 06 2014

2013-2014 Yazılı Kağıdı Teslim Tutanağı Download-İndir

2013-2014 Yazılı Kağıdı Teslim Tutanağı Download-İndir http://www.dosya.tc/server31/OvYVGN/kesim.doc.html Devamı

10 06 2014

Yıl sonu idareye teslim edilecek evraklar,raporlar,tutanaklar

Yıl sonu idareye teslim edilecek evraklar,raporlar,tutanaklar 1.    Sınav notları girildikten sonra iyice kontrol edilecek. 2.    Sınava girmeyen öğrenciler raporlu, izinliyse yeniden sınav yapılacak. Notu e-okula aktarılacak. Özrü yoksa devamsızlık yapan öğrencinin  sınav notu ‘’G’’ olarak e-okula aktarılır. 3.    Proje notları (varsa e-okula girilir.) 4.    Performans görevi notları (Her dersten en az 1 not verilecek.) 5.    Ders ve etkinliklere katılım notları (Her dersten en az 1 not verilecek.) 6.    Öğrenci ürün dosyası notu (Görsel sanatlar dersi için) 7.    Davranış notları (1.-5. Sınıflar tüm dersler için; 6.7.-8.Sınıflar her ders için ayrı girilir.) 8.    Öğrencinin okuduğu tüm kitaplar e-okula girilecek. 9.    Proje ödevi derecelendirme ölçeği hazırlanacak. (Verilen projeler için) 10.Performans görevleri değerlendirme formu hazırlanacak. 11.Ders ve etkinliklere katılım değerlendirme formu hazırlanacak. 12.Dönem sonunda sınav kağıtları idareye teslim edilecek. 13.E-okulda karne öğretmen görüşü kısmı sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından doldurulacak. 14.Anasınıfları için okul öncesi eğitim gelişim raporu düzenlenecek. 15.Anasınıfları için doldurulması gereken formların doldurulması. 16.Ürün,ürün dosyası,gözlem formları(Teknoloji ve Tasarım dersi için) 17.Sosyal kulüp yıl sonu raporu(Tüm sosyal kulübü olan öğretmenler için) 18.Rehberlik yıl sonu rapor... Devamı

10 06 2014

2013-2014 Sosyal Kulupler Yıl Sonu Çalışma-Faaliyet Raporları

2013-2014 Bilinçli Tüketici Kulübü Yıl Sonu Çalışma-Faaliyet Raporu http://s3.dosya.tc/server24/AdejSB/bilinclituketici1.doc.html  2013-2014 Çevre Koruma Kulübü Yıl Sonu Çalışma-Faaliyet Raporu http://s3.dosya.tc/server24/AdejSB/cevre_Koruma_K1.doc.html  2013-2014 Çocuk Hakları Kulübü Yıl Sonu Çalışma-Faaliyet Raporu http://s3.dosya.tc/server24/TNIQGe/cocukhaklari1.doc.html  2013-2014 Demokrasi,İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü Yıl Sonu Çalışma-Faaliyet Raporu http://s3.dosya.tc/server24/TNIQGe/Demokrasii1.doc.html  2013-2014 Fotoğrafçılık Kulübü Yıl Sonu Çalışma-Faaliyet Raporu http://s3.dosya.tc/server24/TNIQGe/fotofylsonrap1.doc.html  2013-2014 Kooperatifçilik Kulübü Yıl Sonu Çalışma-Faaliyet Raporu http://s3.dosya.tc/server24/LUWxzm/kooparatif1.doc.html  2013-2014 Trafik Güvenliği ve İlkyardım Kulübü Yıl Sonu Çalışma-Faaliyet Raporu http://s3.dosya.tc/server24/RNBGgJ/trafkgvenlvelky1.doc.html  2013-2014 Satranç Kulübü Yıl Sonu Çalışma-Falliyet Raporu http://s3.dosya.tc/server24/V5YhTl/SATRAN1.docx.html  2013-2014 Spor Kulübü Yıl Sonu Çalışma-Faaliyet Raporu http://s3.dosya.tc/server24/V5YhTl/Spor.doc.html  2013-2014 Kültür ve Edebiyat Kulübü Yıl Sonu Çalışma-Faaliyet Raporu http://s3.dosya.tc/server24/EPomGS/kultur-edeb1.docx.html  2013-2014 Sağlık,Temizlik ve Beslenme Kulübü Yıl Sonu Çalışma-Faaliyet Raporu http://s3.dosya.tc/server24/EPomGS/sallkvetemizlikkulbylsonuraporu1.doc.html  2013-2014 Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü Yıl Sonu Çalışma-Faaliyet Raporu http://s3.dosya.tc/server24/AdejSB/Bilim_ve_Fen_Teknoloji_K1.docx.html  2013-2014 Kızılay ... Devamı

10 06 2014

2013-2014 İLKÖĞRETİM VE LİSE YIL SONU DERS KESİM RAPORLARI

2013-2014 Ana Sınıfı(Okul Öncesi) Sene Sonu Ders Kesim Raporu http://www.dosya.tc/server31/JipyES/anasinifiderskesim.doc.html  2013-2014 5.Sınıf  Sene Sonu Ders Kesim Raporu http://www.dosya.tc/server31/oh0eCl/ders_kesim_raporus5.docx.html  2013-2014 4.Sınıf  Sene Sonu Ders Kesim Raporu http://www.dosya.tc/server31/JipyES/4.S.DERSKESIM.doc.html  http://www.dosya.tc/server31/oh0eCl/ders_kesim_rapou4.docx.html  2013-2014 3.Sınıf  Sene Sonu Ders Kesim Raporu http://s3.dosya.tc/server24/z1y2zI/_rnekderskesim.doc.html  2013-2014 2.Sınıf  Sene Sonu Ders Kesim Raporu http://s3.dosya.tc/server24/z1y2zI/_rnekderskesim.doc.html  2013-2014 1.Sınıf  Sene Sonu Ders Kesim Raporu http://www.dosya.tc/server31/JipyES/ders_kesim_raporu.1.s.docx.html  2013-2014 Matematik Dersi  Sene Sonu Ders Kesim Raporu http://www.dosya.tc/server31/OvYVGN/matematikderskesimraporu.doc.html  2013-2014 Beden Eğitimi Dersi  Sene Sonu Ders Kesim Raporu http://www.dosya.tc/server31/JipyES/beden.derskesimraporu..doc.html  2013-2014 Biyoloji Dersi  Sene Sonu Ders Kesim Raporu http://www.dosya.tc/server31/JipyES/biyolojiderskesim.doc.html  2013-2014 Müzik Dersi  Sene Sonu Ders Kesim Raporu http://s3.dosya.tc/server24/z1y2zI/muzikderskesmraporu.doc.html  2013-2014 İngilizce Dersi  Sene Sonu Ders Kesim Raporu http://www.dosya.tc/server31/OvYVGN/ingilizcederskesimraporu.doc.html  2013-2014 Sosyal Bilgiler Dersi  Sene Sonu Ders Kesim Raporu http://s3.dosya.tc/server24/z1y2zI/sosyalderskesim.doc.html  2013-2014 Teknoloji Tasarım Dersi  Sene Sonu Ders Kesim Raporu http://s3.dosya.tc/server24/z1y2zI/teknokesimraporu..doc.html  2013-2014 Türkçe Dersi  Sene Sonu Ders Kesim Raporu http://s3.dosya.tc/server24/Gyajts/turkcederskesimraporu.doc.html&... Devamı

09 06 2014

2013-2014 Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmen Karne Görüşleri

2013-2014 Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmen Karne Görüşleri http://www.dosya.tc/server31/4Z4fXh/enyenkarnegrler2014.zip.html  Devamı

08 06 2014

2013-2014 İlkokul,Ortaokul ve Lise Yıl Sonu Zümre Tutanakları

2013-2014 İlkokul,Ortaokul ve Lise Yıl Sonu Zümre Tutanakları 2013-2014 Ana Sınıfı(Okul Öncesi) Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server24/0UK1Lq/anas_n_f_.doc.html 2013-2014 1.Sınıf  Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server24/dWXxGd/1sinifyilsonuzumre.doc.html 2013-2014 2.Sınıf  Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server24/dWXxGd/2.SINIFYILSONU.doc.html http://s3.dosya.tc/server24/dWXxGd/2.sinifZUMRE.doc.html 2013-2014 3.Sınıf  Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/zXSzvm/3.sinif2.d_nem2.z_mre.doc.html 2013-2014 4.Sınıf  Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/zXSzvm/4s_zumre.doc.html 2013-2014 5.Sınıf  Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/zXSzvm/5sinifsenesonuzumre.doc.html 2013-2014 Matematik Dersi  Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/xzGGCm/MATEMAT_KSENESONUZ_MRES_.doc.html 2013-2014 Bilişim Teknolojileri Dersi  Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/NdZClo/bilisim.doc.html 2013-2014 Beden Eğitimi Dersi  Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/NdZClo/beden.doc.html 2013-2014 Biyoloji Dersi  Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/NdZClo/biyo.doc.html 2013-2014 Müzik Dersi  Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/xzGGCm/muzik.doc.html 2013-2014 İngilizce Dersi  Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/xzGGCm/ing.doc.html 2013-2014 Türkçe Dersi  Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server24/J14Puq/turkce.doc.html 2013-2014 Fen ve Teknoloji Dersi  Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server24/... Devamı

08 06 2014

2013-2014 İlkokul-Ortaokul-Lise Rehberlik Yıl Sonu Faaliyet Rapo

2013-2014 İlkokul-Ortaokul-Lise Rehberlik Yıl Sonu Faaliyet Raporları 2013-2014 Ana sınıfı-Okul Öncesi Rehberlik Yıl Sonu Faaliyet Raporları http://www.dosya.tc/server31/NdZClo/anas_n_f_.doc.html http://s3.dosya.tc/server24/ABylG0/anasrehberlikylsonuraporu.doc.html 2013-2014 1.sınıf Rehberlik Yıl Sonu Faaliyet Raporları http://s3.dosya.tc/server24/dWXxGd/1.S.y_ll_kfaaliyet.doc.html http://s3.dosya.tc/server24/dWXxGd/1.s_n_frehberlikfaaliyet.doc.html http://s3.dosya.tc/server24/k3Aa4e/1srehberlikylsonuraporu.doc.html 2013-2014 2.sınıf Rehberlik Yıl Sonu Faaliyet Raporları http://s3.dosya.tc/server24/k3Aa4e/2sinifrehberlik.doc.html 2013-2014 3.sınıf Rehberlik Yıl Sonu Faaliyet Raporları http://www.dosya.tc/server31/zXSzvm/3.S.YILSONU.rehberlk.doc.html http://s3.dosya.tc/server24/k3Aa4e/3srehberlik.doc.html 2013-2014 4.sınıf Rehberlik Yıl Sonu Faaliyet Raporları http://s3.dosya.tc/server24/pNzSAS/rehberlik-raporu_4_.doc.html http://s3.dosya.tc/server24/k3Aa4e/4rehberlik.doc.html 2013-2014 5.sınıf Rehberlik Yıl Sonu Faaliyet Raporları http://www.dosya.tc/server31/NdZClo/5snfrehbrapor.doc.html http://s3.dosya.tc/server24/k3Aa4e/5rehberlik.doc.html 2013-2014 6.sınıf Rehberlik Yıl Sonu Faaliyet Raporları http://s3.dosya.tc/server24/NALU4i/6rehberlik.doc.html 2013-2014 7.sınıf Rehberlik Yıl Sonu Faaliyet Raporları http://s3.dosya.tc/server24/cniM5D/7-asenesonuk.doc.html http://s3.dosya.tc/server24/NALU4i/7rehberlik.doc.html 2013-2014 8.sınıf Rehberlik Yıl Sonu Faaliyet Raporları http://s3.dosya.tc/server24/NALU4i/8rehberlik.doc.html 2013-2014 9.sınıf Rehberlik Yıl Sonu Faaliyet Raporları http://s3.dosya.tc/server24/NALU4i/9.snfrehberlik.doc.html 2013-2014 10.sınıf Rehberlik Yıl Sonu Faaliyet Raporları http://s3.dosya.tc/server24/NALU4i/10.rehberlik.doc.html 2013-2014 11.sınıf Rehberlik Yıl Sonu Faaliyet Raporları http://s3.dosya.tc/server24/AB... Devamı

08 06 2014

2013-2014 İlkokul.Ortaokul ve Lise Sene Sonu ŞÖK Tutanakları

2013-2014 1.Sınıf Sene Sonu Şube Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/zXSzvm/4.S._UBE.doc.html 2013-2014 2.Sınıf  Sene Sonu Şube Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/zXSzvm/4.S._UBE.doc.html 2013-2014 3.Sınıf  Sene Sonu Şube Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/zXSzvm/4.S._UBE.doc.html 2013-2014 4.Sınıf  Sene Sonu Şube Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/zXSzvm/4.S._UBE.doc.html http://s3.dosya.tc/server24/cniM5D/4B__KYILSONU__K.doc.html 2013-2014 5.Sınıf  Sene Sonu Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server24/cniM5D/5.sinifsenesonuktoplantitutanai.zip.html 2013-2014 6.Sınıf  Sene Sonu Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server24/cniM5D/6sinifsubeogrt4.rar.html 2013-2014 7.Sınıf  Sene Sonu Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server24/cniM5D/7-asenesonuk.doc.html 2013-2014 8.Sınıf  Sene Sonu Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server24/cniM5D/8sinifsubeogrt.doc.html 2013-2014 9.Sınıf  Sene Sonu Şube Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/zXSzvm/4.S._UBE.doc.html 2013-2014 10.Sınıf  Sene Sonu Şube Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/zXSzvm/4.S._UBE.doc.html 2013-2014 11.Sınıf  Sene Sonu Şube Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/zXSzvm/4.S._UBE.doc.html 2013-2014 12.Sınıf  Sene Sonu Şube Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server31/zXSzvm/4.S._UBE.doc.html... Devamı

24 05 2014

Aritmetik Ortalama ve Açıklık-6.Sınıf Konu Anlatımı

Aritmetik Ortalama Nedir? Bir sayı dizisindeki elemanların toplamının eleman sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir. Aritmetik ortalamayı günlük hayatta çok kullanırız. Örneğin bir dersteki notlarımızı hesaplarken notları toplar not sayısına böleriz. Bir öğrenci matematikten 80, 70 ve 93 alsın. Ortalamasını hesaplarsak 80 + 70 + 93 = 243 buluruz. 3 not olduğu için ortalamasını 243/3 = 81 buluruz.  Açıklık Nedir? - Aralık Nedir? Verilen sayı dizisinin en büyük ve en küçük değeri arasındaki farka aralık veya açıklık denir. Yukarıdaki örnekten devam edersek öğrencinin notları 80, 70 ve 93'tü. En yüksek notu: 93 En düşük notu: 70 olduğuna göre bu verilerin aralığı 93 - 70 = 23 olarak bulunur. Örnek: Aşağıdaki verilerin açıklığını ve aritmetik ortalamasını bulalım. 12, 28, 45, 21, 3, 41 Aritmetik Ortalama: (12 + 28 + 45 + 21 + 3 + 41) / 6 =  150 / 6 = 25 Açıklık: En büyük değer 45 ve en küçük değer 3 ---> 45 - 3 = 42 Devamı

24 05 2014

Veri Toplama, Tablo ve Grafikler-6.Sınıf Konu Anlatımı

Veri Toplama Yöntemleri 1- Anket Yapma Çalışma yapılmak istenilen bir konu hakkında sorular hazırlanıp bu konuyla ilgili bir gruba bu soruların sorulması işlemine anket yapma denir. NOT: Belirli bir konu hakkında görüşünün merak edilip, soru sorulan veya deney yapılan gruba örneklem denir. Örneğin sınıf başkanı seçiminde soruları sorduğumuz öğrenciler örneklemimiz olur. 2- Rastgele Seçme Bir radyo programının Türkiye genelinde izlenme oranı merak edilmektedir. Bunun için tüm dinleyicilere ulaşılması mümkün değildir. Bu yüzden rastgele seçilen insanlara sorular sorulur. Bu bilgi toplama yöntemine rastgele seçme denir. 3- Örnekleme Araştırma yapılan konu ile ilgili bütün kişilere ulaşmak mümkün değilse, bu kişileri temsil ettiği düşünülen bir grup seçilir. Bu işleme örnekleme denir. Örneğin Türkiye'deki bütün öğrencilerin matematiğe olan ilgisi merak ediliyorsa bunu bütün herkese sormak yerine 7 bölgeden belirli sayıda kız ve erkek öğrenci seçilir. Devamı

24 05 2014

Araştırmalar İçin İlk Adım-6.Sınıf Konu Anlatımı

BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ - İstatistik - Veri Toplama Yöntemleri - Örneklem İstatistik: Belirli bir amaç için, gözlem veya araştırma yoluyla veri toplanması, düzenlenmesi, analiz yapılması ve çıkarımda bulunması işlemlerine istatistik denir. Devamı

24 05 2014

Olasılık-6.Sınıf Konu Anlatımı

Olasılık: P(A)=S(A) / S(E) Bir olayın olasılığı=istenilen durumların sayısı / tüm durumların sayısı p(A)=0 ise imkansız olay=gerçekleşmesi mümkün değil P(A)=1 ise kesin olay=gerçekleşmesi kesin Herhangi bir olayın olmama olasılığı: P’(A) = 1 – P(A) Örnek: Ö=(M,A,R,M,A,R,A) s(Ö)=7 çekilen bir harfin A olma olasılığı O(A)=3/7 çekilen bir harfin A olmama olasılığı O(A’)=1-3/7=4/7 Bağımsız olay: Birbirlerini etkilemiyorlarsa(para-zar) P(A Ç B)= P(A) . P(B) örnek: Para ile zar aynı anda atılıyor.Paranın yazı, zarında 3 gelmesi olasılığı kaçtır? P(A Ç B)= 1/2 . 1/6 = 1/12 Ayrık iki olayın birleşiminin olasılığı: P(AUB)= P(A) + P(B) örnek: Bir kutuda 1′den 10′a kadar numaralandırılmış 10 kart vardır.Kutudan rastgele seçilen bir kartın 2 veya 8 numaralı kart olması olasılığı kaçtır? P(AUB)= 1/10 + 1/10 = 2/10 = 1/5 Ayrık olmayan iki olayın birleşiminin olasılığı: P(AUB)= P(A) + P(B) – P(A Ç B) örnek: Atılan bir zarın üst yüzeyine gelecek sayıların 3′ten büyük veya çift gelme olasılığını bulunuz? E=(1,2,3,4,5,6) A=(4,5,6) B=(2,4,6) A Ç B=(4,6) P(AUB)= 3/6 + 3/6 – 2/6 = 4/6 = 2/3... Devamı

24 05 2014

SAYMA YÖNTEMLERİ-6.SINIF KONU ANLATIMI

Bir çokluğu saymak için üç yöntem uygulanır. Bunlar: Eşleme – toplama ve çarpma yöntemleridir. A) Eşleme Yöntemi: Saymak istediğimiz çokluğun elemanları ile 1 den başlayan doğal sayıları 1-1 eşlersiniz. En son eşlenen sayı o çokluğun sayısını verir. Örneğin bir grupta bulunan öğrencileri saymak eşleme yöntemi ile saymaktır. B) Toplam Yöntemi: Daha önce ayrı ayrı sayılan kümelerin eleman sayılarını toplayarak, bunların tümünden oluşan kümenin eleman sayısını bulma yöntemidir. Örneğin  cebimizdeki para çokluğunu bulmak için üzerilerinde yazılı miktarların toplamını alırsınız. C) Çarpma Yöntemi: Sayılması istenen çokluk ayrı ayrı gruplardan oluşuyorsa, her gruptaki çoklukların sayıları ile grup sayısının çarpımları alınır..Sayılması istenen miktar bulunmuş olur. Bu yöntemle çokluk sayısını bulmaya çarpma yöntemi denir. Örneğin yukarıdaki dikdörtgende bulunan karelerin sayısını bulalım. Burada 6 sütun ve her sütunda 4 kare olduğundan kare sayısını bulmak için  bunlar çarpılır. 6 . 4 = 24 bulunur. Bu yolla kare sayısı bulma yöntemi çarpma kuralını kullanma yöntemidir.... Devamı

- Toplist Kız bebek isimleri toplist tor oyun Toplist, Siteni Ekle, Reklam Yap, Link Takas, Hit Kazan Toplist, Siteni Ekle